Segítse Ön is munkánkat!

A feladatot három területen egyszerre dolgozva lehet a legjobban megoldani. A szabadidő kulturált és egészséges eltöltéséhez a lakótelep elérhető közelségébe, illetve a lakótelepre szabadidős programokat hozunk. Ennél személyre szólóbb lehetőséget adnak a klubok. Olyan klubokat szeretnénk szervezni, amelyeken Önök szívesen és rendszeresen részt vesznek. A harmadik lehetőség a legfontosabb!

A személyes segítség, a személyes tanácsadás. Az egész feladathoz, de elsősorban e harmadik terület feladatainak megoldásához üzemeltetjük a Lakossági Információs Szolgáltató Irodát (LISzI). Az Iroda legfontosabb feladata a különböző támogatási lehetőségek, tájékoztatások, tanácsadások szervezése, vagy annak megkeresése, hol lehet tanácsot kapni.

Az Iroda nagyon fontos feladata annak megszervezése is, hogy találkozzanak azok, akik önkéntesen és személyre szólóan segítsenek másokon, azokkal, akiknek erre a segítségre szükségük van.

Nem utolsósorban a kitűzött cél eléréséhez elengedhetetlen az Önök közreműködése, szükséges az Önök igényeinek, ötleteinek megismerése, beépítése a megvalósításba. Szükséges, hogy éljenek is a lehetőségekkel. Vegyenek részt a programokon, használják a tanácsadásokat.

A pályázatot az Önkormányzat, az Újvárosi Református Gyülekezet és a Lakótelep támogatásával a Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány adta be, és az Európai Unió finanszírozza, s a lebonyolítást az Alapítvány által megbízott négyfős csapat szervezi. Természetesen egy ekkora feladatot ilyen kis csapat nem képes elvégezni, s a munkát már számos önkéntes, társadalmi munkás segíti. Annak érdekében, hogy minél több feladatot és minél magasabb színvonalon tudjunk teljesíteni, szükség van az önkéntesek csapatának folyamatos bővítésére. Az önkéntesekkel megbeszéljük, mi az, amit szeretnének tenni, feljegyezzük, s a feladatok felmerülésekor elsősorban közülük választjuk ki azokat, akiknek képességük és szándékuk is van a feladat megoldására. Kérjük, járuljon hozzá Ön is a lakótelepi élet jobbá, kellemesebbé tételéhez, érezze meg a segítés, az önkéntes munka, a sikeresség örömét.

Jelentkezzen önkéntesnek!